top of page

LA JUNTA I ELS SOCIS

El Centre Moral d’Arenys de Munt és una associació cultural, sense ànim de lucre, fundada el 1913, que promou l’educació integral dels infants i joves i col·labora en la formació i desenvolupament personal i col·lectiu de les persones adultes, mitjançant l’organització d’activitats cívico-socials, culturals, humanístiques, assistencials, esportives i recreatives. Aquestes activitats són organitzades per la Junta Directiva i les diferents seccions.
 
LA JUNTA

 

La Junta Directiva és l’equip de persones que regeix, administra i representa l’associació. Qualsevol associat pot presentar-se per ocupar un càrrec dins de la Junta Directiva. Els càrrecs s’exerceixen durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits

 

Actualment la junta es reuniex de forma ordinària un com al mes (fent vacances al juliol i agost). El dia de la setmana va variant però normalment és el 3r dimecres de cada mes.

 

  • Componen la Junta Directiva:

ELS PRESIDENTS DEL CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT
 

1913-1914 Joan Corrales Miralles

1915-1918 Josep Rossell Riera

1919-1922 Baldomer Missé Fornaguera

1923-1928 Josep Borrell Miró

1929-1932 Baldomer Missé Fornaguera

1933-1934 Josep Borrell Miró

1935-1936 Josep Colomer Valls

1940-1943 Josep Colomer Valls

1944 Josep Missé Torras

1945 Josep Badia Vergés

1946-1949 Andeu Ferran Cusachs

1950-1951 Jaume Missé Torras

1952-1953 Joan Rossell Valls

1954 Josep Sallés Salvà

1955 Miquel Joseph Artigas

1956-1959 Joan Vilá Boada

1960-1961 Miquel Hugas Torrent

1962-1965 Joan Miquel Figueras

1966-1967 Salvador Fontbona Umbert

1968-1971 Jordi Mitjà Sagué

1972-1975 Salvador Fontbona Umbert

1976-1977 Antoni Espiell Saleta

1978-1981 Joaquim Bigorra Pardo

1982-1985 Pere Rossell Cabot

1986- 1989 Josep Roca Casals

1990-1991 Antònia Valls Macià

1992-1993 Salvador Fontbona Umbert

1994-1995 Antonio Asín Martínez

1996-1999 Jordi Roca Casals

2000-2003 Joan Roca Reynes

2004-2007 Miquel Verdura Bilbeny

2008-2013 Montserrat Fontbona Missé

2014  Maria Àngels Gros Argelés

2015-…. Esteve Torrent Fontbona

ESTEVE TORRENT I FONTBONA - PRESIDENT

Vocal de Junta (2013-2014) Vicepresident (2014) President (2015 - actualitat)

Arquitecte i treballador de joventut a l'ajuntament de Vilassar de Mar. Vinculat al centre des de ben petit participant de les seccions de teatre i esbart. El 2012 encapçala la direcció del Grup de teatre fins al 2016.

 Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

 

FRANCESC TORRENT I CROUS - VICEPRESIDENT

Vicepresident (2015- actualitat)

Electricista de professió ha estat vinculat al Centre des de Jove encarregant-se de la part elèctrica de la tramoia dels espectacles. També col·labora com a voluntari en les seccions "Carrossaires" i "Pessebristes" Ha estat vocal de la junta en altres ocasions.

Com a vicepresident és l'encarregat del control del manteniment i la seguretat de les instal·lacions així com de la logística de nombroses activitats.

CARMEN VERA AGUILAR - SECRETÀRIA

Vocal de Junta (2015-2016) Secretària (2017-actualitat)

Administrativa de l'Ajuntament d'Arenys de Munt està vinculada a l'entitat a partir del Grup de Teatre des del 2013 i ha col·laborat en la realització de diferents espectacles musicals així com en el cicle SonaGust!

La secretaria ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

ALFONS MOLONS I ANTIUS - TRESORER

Tresorer (2015-actualitat)

Tècnic de la Creu Roja fortament implicat en la vida social i política del municipi, ha estat regidor de l'ajuntament. A l'entitat hi està vinculat a través de les seves filles participants de l'escola de teatre entre d'altres seccions.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga  les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

MANEL LLADÓ I MARQUÈS

Vocal de Junta (2016-actualitat)

Actualment jubilat, lidera l'associació de futbol sala a Arenys de Munt, ha liderat també en el passat el grup polític municipal de convergència a Arenys de Munt. S'encarrega de molts aspectes logístics de l'entitat així com el contacte amb altres associacions del municipi.

 

ANNA ALSINA KEITH

Vocal de Junta (2016-actualitat)

Persona culturalment molt inquieta i amant del cinema, s'encarrega de co-liderar la secció de cinema del Centre i forma part de la comissió de programació de l'entitat.

MARGOT BACHS CANALS

Vocal de Junta (2016-actualitat)

Filòloga inquieta i amant de la cultura i el cinema, ajuda en la realització de diferents actes de l'entitat

JOAN LLAVADOR I OLIVET

Vocal de Junta (2017-actualitat)

Exgestor de mitjans de comunicació i actualment jubilat, és un amant de la cultura i el cinema, actualment dirigeix el grup de teatre del Centre i és membre de la comissió de programació de l'entitat.

LAURA ROSSELL BUCH

Vocal de Junta (2017-actualitat)

Acabada d'incorporar a la Junta ha estat activa en les AMPES del municipi i els seus fills participen de l'Escola de Teatre i de l'Esbart del Centre. Actualment ajuda en la realització de diverses activitats a l'entitat.participatiu engegat que recull propostes de la societat civil per una futura constitució catalana.

Mn JOAN SOLER - Conciliari

Mossèn d'Arenys de Munt (2017-actualitat)

El nou mossèn, Joan Soler s’està adaptant al dia a dia de la parròquia d’Arenys de Munt. Recordem que va agafar el relleu de mossèn Elies Ferrer el passat 11 de novembre, durant la Festa Major de Sant Martí.

Durant els darrers anys el mossèn va viure a Dapong, a l’Àfrica, on va endegar diversos projectes: una llar per joves, una escola d’adults i un nou col·legi a la parròquia. Mossèn Joan Soler ha explicat que haver conegut Jesús el porta a ajudar als altres.

Des d’Arenys de Munt seguirà vinculat a l’Àfrica ja que té en marxa l’Associació Amics de Dapong per recaptar ajudes econòmiques per ajudar a pagar professors, o aconseguir noves beques per estudiants.

Please reload

RESPONSABLES DE LES SECCIONS

 

Les Seccions del Centre són l’eix principal de l’Entitat i les que constitueixen la part més important del seu funcionament i raó de ser. Estan formades pels socis i beneficiaris que volen practicar l’activitat que s’hi desenvolupa. Les Seccions que formen i pertanyent al Centre i els seus responsables són:

 

Teatre: Joan Llavador

Esbart: Carles Marpons Aresté

Coral: Maica Bretxa

Agrupació sardanista: Josep Roca

Cinema: Aurora Garcia Gamo

Rau Rau: Meli Cardoso Santana

Sortides culturals: Aurora Garcia Gamo

Grup Pessebrista: Vicenç Herrero

Carrossaires: Jordi Roure

Escacs: Josep Maria Pitarque Illa

Tennis taula: Jaume Bosch

Batec: Baldomer Torrent Crous

Centrenari: Montserrat Fontbona Missé

Tramoia: Francesc Torrent Crous

Vestuari: Tere Salvà

Maquillatge i perruqueria: Pilar Alcaide i Lourdes Roig

 

 
SOCIS

 

Actualment, formen part del Centre més de 630 socis titulars i 2400 associats totals (beneficiaris i titulars); cada soci o sòcia titular pot acollir en la seva inscripció els membres de la seva unitat familiar.

 

Per ser soci del Centre només s’ha d’emplenar la sol·licitud corresponent i estar al corrent de pagament de la quota familiar de 5,60 euros al mes que s’incrementa anualment segons l’IPC.

 

Els socis gaudeixen de descomptes en la programació cultural del Centre, poden participar gratuïtament de les seccions del Centre i del lliurament a domicili del Batec, la revista mensual del Centre.

 

Anualment se celebra l’Assemblea de socis on tots els socis titulars tenen dret a vot. L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió de l’entitat.

Fes-te soci
bottom of page