top of page

PROCÉS DE SELECCIÓ JOVE EN PRÀCTIQUES

Jove inscrit a Garantia Juvenil

El Centre obre un procés de selecció per a la contractació laboral en pràctiques d'un jove inscrit a garantia juvenil. La contractació està vinculada a una línia de subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per al foment de la contractació en entitats sense ànim de lucre.

Tasques a realitzar:

Les tasques a realitzar de la persona contractada es basaran en donar suport en la programació d'activitats i espectacles, gestionar les xarxes socials i la web i actualitzar, anàlisi i buidatge de les bases de dades.

Tipus de contracte: laboral en pràctiques.
 

Duració: 6 mesos.

Inici: Abans del 15 de desembre

Jornada: Completa (horari a convenir, possibilitat de treballar algun cap de setmana).

Salari: 1000€-1200€ bruts/mes.

 

Inscriu-te al procés enviant CV a centre@centremoral.cat
ASSUMPTE: SELECCIÓ DE JOVE EN PRÀCTIQUES
fins al 20 de novembre del 2020

CRITERIS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Requisits

Edat: entre 22 i 29 anys.
 

Situació: aturat i inscrit al programa de Garantia Juvenil.

Formació: Grau superior o Grau universitari relacionat amb la Gestió Cultural

Idiomes: Nivell C1 de català.

 

 

Merits

 

Implicació entitat (màx 10 punts):

- Ser soci del Centre Moral d'Arenys de Munt abans de l'1-09-2020.

(4 punts)

- Ser dinamitzador d'alguna de les seccions o activitats del Centre.

(6 punts)
 

 

Experiència (màx 12 punts):

 

- Haver realitzat memòries d'activitats.

(Fins a 4 punts)

- Coneixement de la llei del voluntariat.

(Fins a 6 punts)

- Experiència en dinamització de xarxes socials i comunicació corporativa cultural.

(Fins a 6 punts)

- Coneixaments de Wordpress

(2 punts)

- Experiència en el món associatiu.

(Fins a 4 punts)

Personalitat (màx 14 punts):

Inerès en el món cultural, proactiu, creatiu, dinàmic, responsable, capacitat d'implicació, flexible.

 

bottom of page